[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[InetBib] Holder ferieJeg er ikke på kontoret fra  18-04-2008 og vender ikke tilbage før
24-04-2008.

Tak for din henvendelse. Jeg er ikke på kontoret, men vender tilbage d. 26.
marts.

Har du tekniske / praktiske spørgsmål til bibliotekekssystem eller FYNBIB?
- Kontakt venligst IT-afdelingen på sysadm@xxxxxxxxx, eller opret en sag på
www.fedora.fynbib.dk/helpdesk

Har du kontraktsmæssige / overordnede spørgsmål til FYNBIB? - Kontakt
venligst Jytte Bræmer på jybp@xxxxxxxxx

Henvender du dig vedr. sorteringsanlæg og den relaterede teknik? Kontakt
venligst administrationschef Lene Nielsen på niel@xxxxxxxxxListeninformationen unter http://www.inetbib.de.