[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[InetBib] FW: [NEDBIB-L] Buitenlandse KamerstukkenLiebe Listenteilnehmer/innen,

da ich in den Niederlanden arbeite, bin ich auch auf eine niederländische 
Mailingliste abonniert.
Eventuell gibt es Interesse an den unten angebotenen Beständen, daher erlaube 
ich mir die e-mail weiterzuleiten.
Es handelt sich um Dokumente mit Bezug zu im Parlament behandelten Themen. Bei 
Interesse finden Sie die Kontaktangaben unten.

Mit freundlichen Grüssen,
Ingrid Ostermann

-----Original Message-----
From: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
[mailto:NEDBIB-L@xxxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Bal N.J.
Sent: Friday, February 23, 2007 1:05 PM
To: NEDBIB-L@xxxxxxxxxxxxxx
Subject: [NEDBIB-L] Buitenlandse Kamerstukken


Beste collega's,

 

De Dienst Informatievoorziening van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft 
in de loop der jaren een grote collectie historische buitenlandse Kamerstukken 
en Handelingen verzameld. Omdat steeds meer stukken via het Internet 
verkrijgbaar zijn en onze opslagcapaciteit beperkt is, is besloten deze 
collectie af te stoten.

 

Het gaat om de volgende deelcollecties:

 

- Amerika: 1824 tot 1988, aangevuld met een verzameling microfiches

 

- België: 1833 tot 2000

 

- Verenigd Koninkrijk: 1825 tot 2000, inclusief een verzameling microfiches

 

- Frankrijk: 1794 tot 2000

 

- Duitsland: 1849 tot 2000

 

Mocht u interesse hebben voor één van deze verzamelingen neem dan contact via 
onderstaand emailadres, uiterlijk 18 maart 2007. We hebben op verzoek een meer 
gedetailleerd overzicht.

U dient zelf zorg te dragen voor eventueel transport.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nico Bal

Coördinator Centraal Informatiepunt 

Tweede Kamer der Staten-Generaal

n.bal@xxxxxxxxxxxxxx

070-3185612

 

 

 

 

 Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het 
laatste politieke nieuws.
Informatie ter orientatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen 
en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op 
www.tweedekamer.nl
Disclaimer (http://www.tweedekamer.nl/applicaties/disclaimer_e_mail/index.jsp)
Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 
070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl
If you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211. Additional 
information is available on the website www.tweedekamer.nl and 
www.houseofrepresentatives.nl

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via NEDBIB-L@xxxxxxxxxxxxxx
           NEDBIB-L website http://nedbib-l.kb.nl/
    lijstbeheerders: Arno Reuser       a@xxxxxxxxxx
            Arend jan Hak   Hak@xxxxxxxxxxxxx

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!Listeninformationen unter http://www.inetbib.de.